Kazikowe refleksje

Przemoc domowa – domestic violence. A stich in time…

Cześć Kazie i Kaziczki,

Dziś chcę poruszyć temat który mimo rozwoju nauki, techniki i ponoć nawet kultury regularnie podnosi swój łeb i łypie na mnie złym okiem. W pracy czy życiu prywatnym stykam się- jak większość z nas, według statystyk- z ofiarami przemocy domowej.

A stich in time saves nine- to stare angielskie przysłowie. Jeden szew na czas zapobiegnie dziewięciu w przyszłości. Szybka reakcja zapobiega katastrofie. Właśnie o tym jest piosenka nagrana przez Masuda Sadiki nagrana aby wesprzeć akcję  UN- Unite to End Violence Against Women


Moja perspektywa

W pracy niejednokrotnie miałam styczność z kobietami i dziewczynami w których oczach widać było dziki strach. Z reguły są nieśmiałe, ciche. Nie wiedzą co zrobić kiedy pytam je o opinię, bo nie przywykły jej wygłaszać.

Spotkałam też kilku mężczyzn, którzy wiedzą ‘kto tu rządzi’. Takich co to czują się zażenowani, że ich nauczyciel jest kobietą, która wydaje polecenia i jeszcze domaga się szacunku.

Na pewno byli też mężczyzni regularnie poniżani i upakarzani przez swoje żony, ale jeszcze żaden z nich nie poprosił mnie o pomoc. Co nie znaczy, że ich nie było.

Już tylko w tym roku szkolnym, od września 2016 mieliśmy cztery przypadki przemocy domowej, które zostały nam zgłoszone. Nie będę pisać szczegółowo aby uszanować prywatność tych osób.

Moją dewizą jest: skupiam się aby nauczyć ich angielskiego. Jeśli poproszą o pomoc, skieruję ich do profesjonalistów. Nie jestem i nie mogę być policjantem, psychologiem ani organizacją charytatywną. I tego staram się trzymać, bo czasem wiem, że w jednej klasie jest i sprawca i ofiara.


Perspektywa Globalna

Statystyki Organizacji Narodów Zjednoczonych nie napawaja optymizmem.

domestic-violence

 • 603 miliony kobiet żyja w krajach gdzie przemoc domowa nie jest uważana za przestępstwo
 • Up to 7 in 10 women around the world experience physical and/or sexual violence at some point in their lifetime. Nawet 7 na 10 kobiet na świecie doświadcza przemocy fizycznej lub seksualnej w trakcie swojego życia.
 • Each year around 2.1m  people in England and Wales suffer some form of domestic abuse –  1.4 million women (8.5% of the population) and 700,000 men (4.5% of the population). Każdego roku 2.1m osób w Anglii i Walii doświadcza przemocy domowej. 1.4m kobiet i 700.000 mężczyzn.
 • Każdego roku przemocy fizycznej lub seksualnej doświadcza od 700 tys. do miliona Polek, a 10 proc. kobiet w Polsce zostaje ofiarami gwałtu lub usiłowania gwałtu. Co roku w Polsce zostaje zgwałconych około 30 tys. kobiet. Do tego każdego roku ginie w Polsce około 150 kobiet, które są ofiarami przemocy domowej. To trzy kobiety tygodniowo.

 

 


Czy to przemoc?

Jak myślicie, które z tych zachowań są aktami przemocy?

 1. Poniżanie
 2. Wyśmiewanie i upokarzanie
 3. Kontrolowanie
 4. Ograniczanie kontaktów
 5. Nieustanna krytyka
 6. Narzucanie własnych sądów
 7. Izolacja
 8. Domaganie się posłuszeństwa
 9. Wymuszanie pożycia seksualnego (również w małżeństwie)
 10. Odbieranie zarobionych pieniędzy
 11. Uniemożliwianie podjęcia pracy
 12. Niezaspokajanie materialnych potrzeb rodzin
 13. Uniemożliwia dostęp do wspólnego konta
 14. Wydzielanie  i kontrolowanie wydatków
 15. Obwinianie drugiej osoby za swoje agresywne zachowanie

Wszystkie wyżej wymienone zachowania to przykłady przemocy zaczerpnięte z broszury Otwórz Oczy.


Zmiany w prawie- wymuszenia i kontrola.

W 2015r na terenie Wielkiej Brytanii wprowadzono nowe prawo regulujące przypadki kontrolowania i wymuszania zachowań na partnerze lub członku rodziny (Controlling or Coercive Behaviour in an Intimate or Family Relationship)

Przepisy definiują nowe przestępstwo- regularne, krzywdzace działania mające na celu kontrolę i wymuszanie pewnych zachowań na partnerze czy członku rodziny.

Home Office podaje przykłady karalnych zachowań :

 • isolating a person from their friends and family- izolowanie od przyjaciół i rodziny
 • monitoring their time- kontorlowanie czasu
 • monitoring a person via online communication tools or using spyware- śledzenie przez komunikatory i wirusy
 • taking control over aspects of their everyday life, such as where they can go,who they can see, what to wear and when they can sleep- kontrolowanie aspektów życia codziennego, gdzie można wyjść, z kim się spotkać, w co się ubierać, kiedy można spać
 • depriving them of access to support services, such as specialist support or medical services- pozbawianie dostępu do instytucji oferujących wsparcie
 • repeatedly putting them down such as telling them they are worthless- regularne ‘dołowanie’, mówienie, że osoba jest bezwartościowa
 • forcing the victim to take part in criminal activity such as shoplifting- zmuszanie do popełnianie przestępstw np kradzież
 • neglect or abuse of children to encourage selfblame and prevent disclosure to authorities- zaniedbywanie i przemoc wobec dzieci, aby wzbudzić w ofierze poczucie winy i uniemożliwić zgłoszenie sprawy lokalnym słuzbom
 • financial abuse including control of finances- kontrola dostępu do pieniędzy
 • threats to reveal or publish private information- grożby ujawnienia  informacji, które chcemy zachować dla siebie
 • preventing a person from having access to transport or from working- uniemożliwianie pracy lub dostępu do środków transportu

Otwórz oczy i działaj. Gdzie szukać pomocy w Polsce?

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ‘ Niebieska Linia’. Oferuje bezpłatną pomoc prawną. psychologiczną i psychiatryczną.

W Wielkiej Brytanii:

 • Angielska Narodowa Linia Pomocy dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (Women’s Aid)        0 808 2000 247
 • 24-godzinny telefon zaufania dla kobiet w Irlandii Północnej – 028 9033 1818
 • Szkocki telefon zaufania dla ofiar przemocy w domu – 0 800 027 1234
 • Telefon zaufania dla ofiar przemocy w domu na terenie Walii – 0 808 80 10 800
 • Linia poradnictwa dla mężczyzn – 0845 064 6800
 • Skontaktuj się z lokalną policją

ŻADNE SŁUŻBY NIE MAJĄ PRAWA ODEBRAĆ CI DZIECKA TYLKO DLATEGO ŻE JESTEŚ OFIARĄ PRZEMOCY DOMOWEJ.

 • On average high-risk victims live with domestic abuse for 2.3 years before getting help
 • 85% of victims sought help five times on average from professionals  before they got effective help to stop the abuse

Statystycznie ofiary przemocy w rodzinie doświadczają jej przez 2.3 lata zanim uzyskają pomoc. 85% ofiar podejmuje pięć prób uzyskania profesjonalnej pomocy zanim ich koszmar się skończy.


Dlaczego o tym piszę?

Bo nie chcę aby ktoś cierpiał dlatego że nie zna prawa lub nie potrafi opowiedzieć o swoim doświadczeniu po angielsku. Jeżeli ten wpis skłoni jedną osobę do działania, to warto było go napisać. One stich in time saves nine.


 

Zródła:

http://www.un.org/en/women/endviolence/situation.shtml

http://safelives.org.uk/policy-evidence/about-domestic-abuse

Niebieska Linia

Home Office

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *